Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de website te optimaliseren. Daarnaast maken we gebruik van Google Analytics om het gebruik te analyseren.

thuiszorg en wonen voor mensen met dementie

Lindezorg is een vernieuwend zorginitiatief voor mensen uit gemeente Horst aan de Maas die vanwege toenemende psychogeriatrische problematieken zorg thuis behoeven en ouderen die ten gevolge van complexer wordende psychogeriatrische problematieken niet meer in staat zijn om zelfstandig thuis te wonen. Lindezorg onderscheidt zich van andere wooninitiatieven door haar integrale en ketengerichte aanpak. Cliënten waarbij dementie vermoed wordt of welke een diagnose dementie hebben, komen bij ons in zorg wanneer zij zorg en ondersteuning in de thuissituatie behoeven. Door toenemende problematiek op psychogeriatrisch, somatisch en sociaal gebied, is naar verloop van tijd de cliënt niet langer in staat om zelfstandig thuis te blijven wonen. Dit terwijl het voor deze groep belangrijk is dat zij ten aanzien van hun aandoening weinig veranderingen ervaren in de laatste periode van hun leven. Bestaande cliënten kunnen derhalve vanuit de thuiszorg doorstromen naar ons woonzorg aanbod. Het is van belang dat zij in balans blijven. Dit wordt geborgd binnen één en dezelfde organisatie, met vertrouwde medewerkers.

Het wooninitiatief binnen Lindezorg sluit zo nauw mogelijk aan op de vertrouwde leefomgeving van de cliënt. Hierbij wordt hun sociale netwerk zoveel mogelijk intact gelaten. In onze zorgverlening richten we ons met name op het bewaken en herstellen van balans. Hierbij gaat het zowel om het stabiliseren van de gezondheid van de cliënt als het in stand houden of het herstellen van de balans binnen het directe sociale netwerk. Het bewaken en eventueel terug brengen van deze balans is in onze ogen van cruciaal belang voor de welzijnsbeleving van zowel de cliënt als het directe sociale netwerk.

Binnen Lindezorg benaderen we de zorg vanuit gezond verstand. Wij geloven erin dat onze medewerkers handelen vanuit passie voor de cliënt. Onze medewerkers kunnen vanuit hun professionele basis goed aanvoelen wat de cliënten nodig hebben. Ze krijgen de ruimte om te handelen vanuit hun intuïtie. We vinden het zeer belangrijk dat er een echte persoonlijke band ontstaat tussen hulpverlener en de cliënt. Van mens tot mens. Vanuit deze connectie is het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg een vanzelfsprekendheid.

Om aan bovenstaande randvoorwaarden een goede invulling te geven is voor een kleinschalige opzet gekozen. Deze biedt de cliënten de rust waaraan zij grote behoefte hebben. Daarnaast resulteert het in een huiselijke- en vertrouwelijke sfeer van wonen waaraan de doelgroep zeer gehecht is. Terwijl binnen het kleinschalige wonen het verbreden van sociaal en gemeenschappelijk contact een positieve uitkomst betreft, voeren de cliënten zoveel mogelijk hun eigen regie en staat de privacy van de cliënten voorop.

Binnen ons woonconcept vinden we de betrokkenheid van het sociale netwerk van de cliënt zeer belangrijk. Zij zijn vaak al decennia lang aan elkaar verbonden als partner of als kind waardoor er een zeer sterke en natuurlijke band is. Vanuit deze band hebben zij vaak lange tijd een belangrijke zorgtaak voor de cliënt op zich genomen. Het feit dat zij hun partner, vader of moeder niet meer kunnen verzorgen in de eigen woning kan moeilijk zijn om te accepteren. Door hen zoveel mogelijk te betrekken bij de zorg op onze locatie kunnen zij deze lastige stap beter een plek geven. Daarnaast heeft de aanwezigheid van het eigen sociale netwerk van de cliënt een positief effect op de belevingswereld. Hierbij staat ont-moeten centraal: van een relatie die gebaseerd was op zorgen voor, wordt deze weer teruggebracht naar ongedwongen en ontspannen samenzijn: we ont-moeten.

Lindezorg, natuurlijk samen naar balans