Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de website te optimaliseren. Daarnaast maken we gebruik van Google Analytics om het gebruik te analyseren.

een deskundig team voor kwalitatief goede zorg

Lindezorg – thuis in dementie is een vernieuwend zorginitiatief in gemeente Horst aan de Maas voor mensen met dementie. Lindezorg onderscheidt zich van andere zorginitiatieven door haar integrale en ketengerichte aanpak. Vanaf het moment dat u een diagnose dementie heeft, maar ook als er een vermoeden is en de diagnose is nog niet vastgesteld, kunt van ons zorg en ondersteuning in uw thuissituatie ontvangen.

Mensgericht en kleinschalig
Het thuiszorg team van Lindezorg is gespecialiseerd in de verzorging, verpleging en begeleiding van mensen met dementie in de thuissituatie.
Kwaliteit en continuïteit staan bij ons voorop. Wij kijken niet alleen naar onze cliënt met dementie, maar brengen de gehele thuissituatie en het sociale netwerk in kaart. Op deze manier kijken wij samen met u hoe wij de juiste ondersteuning kunnen bieden. Zijn er situaties waarin u hulp en/ of ondersteuning behoeft die niet binnen de kaders van de thuiszorg vallen, dan zullen wij samen met u een passende oplossing zoeken.

Steeds dezelfde gezichten
Wij zijn een deskundig team dat garant staat voor kwalitatief goede zorg. Bovendien is deze kleinschalig: steeds dezelfde gezichten en een vast aanspreekpunt. Wij vinden het belangrijk om korte lijntjes te hebben en zullen tijd investeren om zowel met u als uw naasten een vertrouwensband op te bouwen.
Doordat steeds dezelfde verzorgenden en verpleegkundigen over de vloer komen, leren wij elkaar goed kennen. Hierdoor voelt u zich al snel op uw gemak en ontstaat er een situatie waardoor wij vroegtijdig veranderingen of problemen kunnen signaleren en hierop kunnen anticiperen.

Eigen regie is heel belangrijk. Als u getroffen wordt door dementie moet u steeds een beetje meer regie en autonomie loslaten. Wij zullen nooit ‘zomaar’ iets van u overnemen. Wij zullen altijd samen met u en uw naasten bekijken wat er noodzakelijk is vanuit het oogpunt van gezondheid en veiligheid, maar zullen altijd mee bewegen met uw leven en de u bekende structuren en patronen.
Wij stemmen onze zorg indien nodig af met uw huisarts of de trajectbegeleider van Hulp bij Dementie.

Samenwerking met Proteion
Lindezorg heeft een strategische samenwerking met Proteion. Door onze krachten te bundelen realiseren wij een hoogwaardige en kleinschalige woon- en zorgvoorziening: dichtbij de mensen en aansluitend op hun unieke wensen en behoeften.
Wij zijn lokale ondernemers met ons eigen lokale netwerk en ondernemerschap. Proteion levert professionele kennis en expertise. Zo hebben wij o.a. hoogwaardige ICT-oplossingen tot onze beschikking en kunnen wij binnen onze woonlocatie bijvoorbeeld een specialist ouderengeneeskunde consulteren.
Lindezorg confirmeert zich aan alle hoogwaardige kwaliteitseisen die Proteion en het zorgkantoor stelt.

Wij heten u graag welkom bij Lindezorg - thuis in dementie!