Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de website te optimaliseren. Daarnaast maken we gebruik van Google Analytics om het gebruik te analyseren.

wonen bij Lindezorg

Er kan een moment komen dat u als gevolg van de dementie niet langer in staat bent om zelfstandig thuis te blijven wonen. Wij begrijpen dat het een moeilijke keuze voor u en uw naasten is om uw thuis te moeten inruilen voor een andere woonplek. Als bestaande cliënt van Lindezorg kunt u vanuit de thuiszorg doorstromen naar ons woonzorg aanbod op onze mooie locatie in Sevenum.

Als dit moment aanbreekt, zullen wij onze uiterste best doen om de overgang van thuis naar het wonen binnen onze woonzorglocatie zo zacht mogelijk te laten verlopen. Bijvoorbeeld door van tevoren al een paar keer een kopje koffie te gaan drinken samen met u en een vertrouwd familielid. Ook zult u de voor u vertrouwde medewerkers van de thuiszorg vooral in de eerste periode nadat u verhuist bent, nog regelmatig zien. Uw vaste verzorgenden zullen ook zorgdragen voor een goede en gedegen overdracht naar hun collega’s van de woonzorglocatie. Bovendien zien zij elkaar regelmatig waardoor er al snel even iets gevraagd of overlegd kan worden.

impressies van onze woonzorglocatie

impressies van de gezamenlijke woonkamer en leefkeuken