Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de website te optimaliseren. Daarnaast maken we gebruik van Google Analytics om het gebruik te analyseren.

wonen bij Lindezorg

Er kan een moment komen dat u als gevolg van de dementie niet langer in staat bent om zelfstandig thuis te blijven wonen. Wij begrijpen dat het een moeilijke keuze voor u en uw naasten is om uw thuis te moeten inruilen voor een andere woonplek. Als bestaande cliënt van Lindezorg kunt u vanuit de thuiszorg doorstromen naar ons woonzorg aanbod op onze mooie locatie in Sevenum.

Als dit moment aanbreekt, zullen wij onze uiterste best doen om de overgang van thuis naar het wonen binnen onze woonzorglocatie zo zacht mogelijk te laten verlopen. Bijvoorbeeld door van tevoren al een paar keer een kopje koffie te gaan drinken samen met u en een vertrouwd familielid. Ook zult u de voor u vertrouwde medewerkers van de thuiszorg vooral in de eerste periode nadat u verhuist bent, nog regelmatig zien. Uw vaste verzorgenden zullen ook zorgdragen voor een goede en gedegen overdracht naar hun collega’s van de woonzorglocatie. Bovendien zien zij elkaar regelmatig waardoor er al snel even iets gevraagd of overlegd kan worden.

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de realisatie van onze studio’s en appartementen in volle gang. Zo als het er nu naar uitziet start de bouw van de 24 studio’s en de 3 appartementen in het najaar van 2021. We hopen onze deuren voor onze bewoners in het najaar van 2022 te openen. We houden u op de hoogte van de voortgang op deze website en via de (social)media kanalen.

impressies van onze nog te realiseren woonzorglocaties

impressies van de gezamenlijke woonkamer en leefkeuken